Entity Framework – Automatic Code First Migration – Console Komutları

Nuget Console komutları :

Enable-Migrations –EnableAutomaticMigrations

Add-Migration DeğişikliğinAdı

Update-Database

Update sürecindeki detayları görmek için : Update-Database –Verbose