Unity 3D Asset Store Proxy Ayarı

Windows bir bilgisayarda internete proxy üzerinden çıkıyorsanız.
Muhtemelen Unity 3D asset store bağlantı hatası verecektir.
Bu sorunu ortadan kaldırmak için Windows Ortam değişkenlerine girip
oradan Sistem değişkenlerine veya kullanıcı değişkenlerine
aşağıdaki şekilde 2 tane değişken eklerseniz sorun düzelecektir.
En azından benim kullandığım Unity 3D 4.5.1f3 ‘de düzeldi 🙂
Değişken 1 :

Değişken : HTTP_proxy

Değer : <proxyUrlsi veya ipsi>:<proxy portu>

Değişken 2 :

Değişken : HTTPS_proxy

Değer : <proxyUrlsi veya ipsi>:<proxy portu>

Örnek Değer : diyelimki proxyURlniz proxy.abcd.com ve portunuzda 6161
ozaman değere proxy.abcd.com:6161 yazmanız gerekecektir.

İyi çalışmalar